V roce 2020 získala firma Život duhy s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes druhou výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na projekt Pražský voucher na kreativní služby – Tvorba webu v místě realizace Praha za účelem vylepšení a modernizace webových stránek a vytvoření hlavního produktu – online programu. Projekt je spolufinancován Evropskou unií. V roce 2020 získala firma Život duhy s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes druhou výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na projekt Pražský voucher na kreativní služby – Tvorba Online Marketingu v místě realizace Praha za účelem realizace a podpory vhodných marketingových aktivit skrz založení a správu vhodných sociálních sítí a správné zacílení, a za účelem založení a správy PPC kampaní. Projekt je spolufinancován Evropskou unií. ESIF fondy Operační program Praha – pól růstu ČR